Seto süüke maitsminõ seto koton

Suulliim

Kardohka-suurma pudõr, kotleti

Sooladsõ sakuskiq

Sõiraq võiulille sahvtiga

Kuuk vai piirak aastaao perrä

Kiisla

Süümaao juugi:

Kali

Mahlajuuk ni vesi uma aia marjuga

Lämmi tsäi

Süümaao manoq käü ka:

Aholämmi leeväkõnõ ja aastaaoga klapit´ päälemäärminõq

´a 35 eur

Manoq võit küsüda ka kangõba meki pruuvmist