Seto köögist

Seto köögist

Setomaa on läbi aegade mitme riigi mõjuväljas asunud ning mõjutatud erinevate kultuuride poolt. „Ääremaa“ staatusest tingitud piiratud võimalused, aastaaegade vaheldumine, kiriklikud tähtpäevad ja erinevate kultuuride traditsioonid - see kõik on mõjutanud toidulaua valikuid. Seto söök on oma olemuselt lihtne, toitev ja tervislik – kuigi tervislikkuse mõõdupuu on ajas muutuv ja see, mida hinnati ja tähtsustati eile, ei ole noorema põlvkonna poolt täna enam aktsepteeritud.

Konservatiivne seto kogukond, kes muutustega naljalt kaasa ei lähe, on pikapeale ometi võtnud omaks uuemaid tooraineid. Inimlik uudishimu, tooraine parem kättesaadavus ja vajadus vahelduse ning uudsuse järele on teinud oma töö. See muutus on aga toimunud pika aja jooksul, mis mõõdetav sajandiga.

Et setode toidupärandis on läbi põimunud nii eesti, kui suurima lähinaabri, vene toidukultuurid, siis leidub seto köögis erinevates variatsioonides nii seda, mis on olnud ja on tänagi omane eesti köögile, kui ka seda, mis omane vene köögile.

Setode toidupärand, mis väljastpoolt tulijale võib tunduda ühtse tervikuna, on aga mitmekihiline. Nii nagu võib seto kultuuri mitmekihisust piirkonniti esile tuua käsitöös, nii on see selgelt märgatav ka toiduklutuuris. Seega ei saa ühe või teise seto söögi, joogi ja söömisega seonduva traditsiooni kohta öelda, et see on õige või vale. Näiteks on rannaäärsetes külades kala kuivatatud või keldokala hämmätüst valmistatud omal moel ja veidi teistmoodi kui mõnes teises Setomaa piirkonnas. Seega tuleb tõdeda, et ühele või teisele Setomaa piirkonnale on olnud omane veidi erinevat moodi lähenemine mõne toidu valmistamisele ning nüansside rohkus on suuresti sõltunud perekonnast ja selles põlvest põlve edasi antud oskustest.

Seto rESTo võtab kokku selle, mis olnud ja mis on. Läheneme asjale omamoodi ja omade nüanssidega tuginedes nendele teadmistele ja oskustele, mis meil täna on. Seda kõike kooskõlas looduse ja ümbritsevaga.

Seto köögist
Seto köögist
Seto köögist
Seto köögist